اگر از جمله افرادی هستید که در حین سفر دچار حالت تهوع میشوید در مسافرت ‌همراه خود ” زیتون‌” ببرید . زیتون حالت تهوع را فورا از بین میبرد.