سروری: شوراها در سراسر کشور مستأجر هستند ، رفاقت نزدیکی میان اعضای شورای شهر تهران وجود دارد ، حق جلسه شوراها در شهرهای کوچک چقدر است؟

به گزارش چای قند پهلو، رئیس شورای عالی استان ها گفت: با توجه به اینکه شوراها در سراسر کشور مستأجر هستند وزیر راه ابلاغیه ای را انجام داد تا زمین هایی در اختیار شوراها قرار گیرد.

سروری: شوراها در سراسر کشور مستأجر هستند ، رفاقت نزدیکی میان اعضای شورای شهر تهران وجود دارد ، حق جلسه شوراها در شهرهای کوچک چقدر است؟

به گزارش خبرنگاران، پرویز سروری در نشست خبری خود با بیان اینکه نظام شورایی کشور حلقه اتصال بین مردم و حاکمیت است، اظهار کرد: مهمترین تجلی نظام در نظام شورایی است که از سطح روستا، بخش، شهر، استان و شورای عالی استانها مسئولیت نمایندگی مردم کشور را به عهده گرفته است.

رئیس شورای عالی استانها با تأکید بر اینکه در اصل هفتم قانون اساسی، شوراها به عنوان یکی از ارکان در امور کشور معرفی شده است، یادآور شد: ما فاصله جدی با این مطالبه و حق قانونی مردم داریم؛ لذا اگر هر حرکتی در جهت تصمیم گیری و تصمیم سازی شوراها شکل بگیرد مداخله مردم در امور پررنگ تر خواهد شد.

او با بیان اینکه این مجموعه 126 هزار نفری از مردم رأی گرفته اند، اعلام کرد: نظام شورایی جلوه تشریفاتی به خود گرفته بود و در حوزه مسئولیت های قانونی ورود جدی نداشت و ما در این دو سال کوشش کردیم شورای عالی استانها را به سطح قابل قبولی از مطالبات قانونی برسانیم.

بخشی از صحبت های نائب رئیس شورای شهر را در ادامه بخوانید:

*ما در طول این دو سال سه جلسه با رئیس جمهور داشتیم و بعلاوه جلساتی را با معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجلس و تعدادی از وزرا داشتیم و اصل کلی ما در این جلسات نیز این بود که هیچ جلسه تشریفاتی و تبلیغاتی برگزار نشود و برای ما اثرگذاری جلسات در استیفای قانونی اهمیت داشت که به همین دلیل هشت دستور صریح از سوی رئیس جمهور در مسیر فعالیت های شوراها صادر شد.

*باید آیین نامه ای در خصوص نحوه ارسال بودجه به مجلس معین می شد و نقطه نظرات شورای عالی استانها در قانون از مواردی بود که باید به اجرا می رسید.

* بی تردید شوراها حلقه بین مردم و حاکمیت محسوب می شوند، شوراهایی که از سطح روستا، شهر، شهرستان، استان و تا شورای عالی استان ها کل جامعه را پوشش می دهند، البته به دلیل تأخیر در شکل گیری شوراها نتوانستیم منویات قانون اساسی را در ارتباط با شوراها و نقش آفرینی آنها در کشور اجرایی کنیم.

* سه جلسه شورای عالی استان ها با رئیس جمهور، ریاست مجلس، معاونت های رئیس جمهور و وزرای مختلف برگزار گردید. اصل در این جلسات برگزاری جلسات تبلیغاتی نبوده بلکه برای ما استیفای حقوق شوراها از اصلی ترین موضوعاتی بوده که در این تعاملات پیگیری شده است. خوشبختانه در آخرین جلسه با رئیس جمهور هشت دستور سریع ابلاغ شد که یکی از نتایج آن تهیه و تدوین اصل اول برنامه توسعه کشور با همکاری وزارت کشور بود.

*بی تردید با این ظرفیت های ساختاری در اهدافی که قانون معین نموده موفقیت به دست نخواهیم آورد. بر همین اساس با سازمان امور استخدامی جلساتی را برگزار کردیم و در مرحله نخست در جریان امضای ساختار شورای عالی استان ها هستیم و پس از آن نیز این اقدام برای شوراهای استان، شهرستان و شهر و روستا انجام خواهد شد. تصور می کنم با این تفاهم با سازمان امور استخدامی زمینه های خوبی برای ایجاد ساختار مناسب در حوزه شوراها فراهم خواهد شد.

*در جلساتی که با وزیر راه داشتیم دو ابلاغیه موثر صورت گرفت که نخستین آن حضور نماینده شوراها در شورای عالی شهرسازی و معماری بود که در نخستین جلسه حضور نماینده شوراها بحث بافت های فرسوده و پیگیری جدی تر این موضوع مورد تفاهم نهاده شد. از سوی دیگر با توجه به اینکه شوراها در سراسر کشور مستأجر هستند وزیر راه ابلاغیه ای را انجام داد تا زمین هایی در اختیار شوراها قرار گیرد. بعلاوه ابلاغی از سوی رئیس جمهور صورت گرفت تا نمایندگان شوراها در شوراهای اداری و شورای برنامه ریزی استان ها شرکت نمایند. با وزارت کشور نیز اقدامات موثری در خصوص تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها انجام شد.

*مدیریت یکپارچه شهری مهمترین مسئله مدیریت شهری محسوب می شود. این موضوع سال ها است که مطرح می شود ولی چون نگاه مدون و همکاری دولت ها وجود نداشته مدام میان شوراها، مجلس و دولت در رفت و آمد بوده اما خوشبختانه در حال حاضر مجلس و دولت سرعت شان در پیگیری این لایحه بیشتر از شوراها است.

*ما در کشور به ویژه در کلانشهرها در رابطه با حریم شهر با مشکل جدی حریم روبرو هستیم. این مشکل از جایی نشأت می گیرد که بعضی به نوعی معتقدند که روستا باید حریم داشته باشد و این یک نکته حیاتی برای روستا قلمداد می شود و از سوی دیگر شهرهای بزرگ شش های تنفسی خود را در حوزه حریم می بینند. بر همین اساس مقرر شد آنالیز ها انجام و در قالب پیشنهادی موضوع در شورای عالی استان ها پیگیری شود. قطعا تحت عنوان کارگروهی ویژه موضوع با همکاری مجمع کلانشهرهای کشور از سوی شورای عالی استان ها تا جمع بندی نتایج پیگیری خواهد شد.

*قطعا نگاه به شوراها با دستگاه های دیگر باید متفاوت باشد. در ذات کار شورایی وجود چالش و تفاوت نظر طبیعی است و گاهی این امر موجب کیفیت بخشی به موضوعات می شود. در شورای شهر تهران تهران یک رئیس یعنی آقای چمران وجود دارد و همه زیر پرچم ایشان کار می کنیم. علی رغم وجود تفاوت نظرها ولی بالاترین سطح همبستگی هم در شورای شهر تهران است که این امر در هنگام رای گیری دیده می شود.

*وقتی شورایی بالنده با حضور چند شهردار و معاون شهردار سابق تشکیل می شود نمی توان انتظار داشت که این شورا ساکن باشد. قطعا در چنین شورایی بالندگی به همراه تفاوت نظرها وجود خواهد داشت اما رفاقت نزدیکی میان اعضای شورای شهر تهران وجود دارد. هر چند که اختلاف نظرهایی پیش می آید که طبیعی است. تمامی اعضای شورا می توانند از ابزار نظارتی خود استفاده نمایند و چالش هایی در این شورای شهر تهران وجود دارد که از روی دغدغه و توانمندی تجربی و علمی اعضای شورای شهر تهران است.

*در هنگامی که شورای عالی استان ها کار خود را در دوره نو شروع کرد بودجه ای در حدود 38 میلیارد تومان داشت که 21 میلیارد تومان آن محقق شده بود. با توجه به اینکه شورای عالی استان ها باید مراکز استان ها را نیز تحت پوشش قرار دهد این بودجه با وظایف موجود متناسب نبود؛ اما خوشبختانه روند افزایشی را طی نموده و این بودجه را به مبلغ 100 میلیارد تومان رساندیم اما با توجه به لزوم تقویت مراکز استان ها باز هم این بودجه با اقداماتی که باید انجام شود تناسب ندارد.

*یکی از راهکارهای اساسی برای رفع مسائل کشور راه اندازی سامانه های شفافیت است. هرچه مردم در جریان امور قرار بگیرند و مدیریت شیشه ای را ببینند، از درصد قابل ملاحظه ای از تخلفات جلوگیری خواهد شد. امیدواریم بتوانیم شفافیت در مدیریت شهری را در سراسر کشور به ثمر برسانیم. در پی این هستیم که به یک مدل پویا در این زمینه برسیم.

*باید گواهی نامه آموزشی وجود داشته باشد تا افرادی بتوانند پشت میز شورا بنشینند که این گواهی را داشته باشند که در این مسیر در حال رایزنی با مجلس هستیم.

*بارها و بارها در کلانشهرها از مردم در خصوص صف انتظار برای معین تکلیف باغات شنیدیم. به همین دلیل از پنج بند تشخیص باغات، چهار مورد را به کمیسیون ماده هفت شهرها سپردیم که دیگر در صحن آنالیز نشود و تنها پلاک ها از لحاظ ارزش اکولوژیک در صحن شورا مورد آنالیز قرار می گیرد. به استانها ابلاغ کردیم که پیشنهادات خود را ارائه دهند تا متناسب با شرایط استانها، موارد به تصویب برسد و اجرایی شود.

*برای حفظ باغات برای کسانی که دارای ظرفیت هستند باید برنامه تشویقی داشته باشیم. نباید نگاه ایده آلی داشته باشیم چون مردم به فکر نفع خود نیز هستند؛ لذا هم شهر و هم صاحبان باغات باید سود ببرند. در تهران پیشنهادات خوبی ارائه شده که امیدواریم به نتیجه برسد تا ملاحظاتی داشته باشیم که ساخت و ساز در باغات منجر به تخریب درختان نشود.

*ما از سطح روستا، بخش، شهر و شورای عالی استانها ابلاغیه ای داریم که بر اساس آن اعضا حقوق نمی گیرند و حق جلسه دریافت می نمایند که حدبیشتر 20 ساعت بوده و بر این اساس 657 هزار تومان در روستاها پرداخت می شود. باید این مساله رفع شود چراکه 80 درصد کسانی که در روستاها مسائل را پیگیری می نمایند و هزینه های زیادی دارند، این حق را نیز نمی گیرند.در شهرهای دارای جمعیت کمتر از 10 هزار نفر، حدبیشتر 30 ساعت و رقم دو میلیون و 250 هزار تومان، شهرهای دارای 10 هزار تا 20 هزار نفر جمعیت 40 ساعت و سه میلیون و 683 هزار تومان، برای شهرهای 20 تا 50 هزار نفر جمعیت 50 ساعت و چهار میلیون و 548 هزار تومان، شهرهای 50 تا 100 هزار نفر جمعیت 50 ساعت و پنج میلیون و 117 هزار تومان، شهرهای 100 تا 200 هزار نفر 60 ساعت و 6 میلیون و 146 هزار تومان، شهرهای 200 تا 500 هزار نفر جمعیت 60 ساعت و هفت میلیون و 521 هزار تومان و برای شهرهای 500 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت هم 70 ساعت و هشت میلیون و 700 هزار تومان است.

* در تهران با 10 میلیون نفر جمعیت عقب ماندگی هایی در بخش های مختلف داریم و تناسب بین جمیعت و حمل و نقل وجود ندارد؛ ما معتقدیم برای حمل و نقل داخلی واردات باید مدیریت شده باشد و جایی که فراوری داریم باید مقابله کنیم. بنده در مجلس با چند وزیر جنگیدم که باید از فراوری داخلی استفاده شود؛ اما وقتی کارخانجات موجود این ظرفیت را ندارند که کل احتیاجها را تأمین نمایند، ما باید چه کنیم؟ سوال ما این است که مابقی احتیاج شهر را باید چگونه تامین کنیم؟ باید احتیاجها با واردات تأمین شود تا مردم در سختی نباشد؛ شهروندان بعضاً یک ساعت منتظر اتوبوس هستند و ما از این وضع خجالت می کشیم.

*در تهران برای دو هزار اتوبوس با واحدهای فراوریی داخلی قرارداد بستیم اما اگر این اتوبوس را ندادند باید چه کنیم؟ باید دید زمان بندی را رعایت می نمایند که از خجالت مردم خارج شویم؟

*پیش بینی ما برای تحویل اتوبوس های داخلی شهریورماه است. البته فشار وارد می کنیم که اتوبوس ها سریع تر تأمین شوند، اما مجوز واردات اتوبوس را نیز داریم که شهرداری در کوشش است اتوبوس های مناسب و به روز را زودتر از موعد تحویل اتوبوس های داخلی، تأمین کند، البته هنوز معین نیست که کشور مبدأ کجاست.

*بیشتر تصمیمات کمیسیون ماده پنج در این دوره به منطقه ها جنوبی باز می شود. این نشان می دهد که اظهارات نماینده مجلس در خصوص کمیسیون ماده پنج درست نیست که البته از شهرداری خواستیم توضیحات شفاف را ارائه دهد. ما به شدت با شهرفروشی مخالفیم. شهردار تهران با حضور در صحن شورا توضیحات کامل را در خصوص فعالیت های کمیسیون ماده پنج ارائه خواهد داد.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 18 اردیبهشت 1402 بروزرسانی: 18 اردیبهشت 1402 گردآورنده: ghand-pahlu.ir شناسه مطلب: 1409

به "سروری: شوراها در سراسر کشور مستأجر هستند ، رفاقت نزدیکی میان اعضای شورای شهر تهران وجود دارد ، حق جلسه شوراها در شهرهای کوچک چقدر است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سروری: شوراها در سراسر کشور مستأجر هستند ، رفاقت نزدیکی میان اعضای شورای شهر تهران وجود دارد ، حق جلسه شوراها در شهرهای کوچک چقدر است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید